کمترین: 
1196.4
بیشترین: 
1198.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1197.03
زمان: 
7/12 11:00
قیمت اونس طلا امروز 12 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 مهر 1397 , 1197.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 02:00","price":1198.14},{"date":"1397/07/12 02:30","price":1198.56},{"date":"1397/07/12 05:00","price":1198.53},{"date":"1397/07/12 05:30","price":1198.46},{"date":"1397/07/12 08:00","price":1196.79},{"date":"1397/07/12 08:30","price":1196.40},{"date":"1397/07/12 11:00","price":1197.03}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399