کمترین: 
736.13
بیشترین: 
748.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737.63
زمان: 
7/12 23:08
قیمت گازوئیل امروز 12 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 مهر 1397 , 737.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 00:08","price":746.5},{"date":"1397/07/12 04:08","price":745.88},{"date":"1397/07/12 05:08","price":746.38},{"date":"1397/07/12 06:08","price":747.75},{"date":"1397/07/12 07:08","price":748},{"date":"1397/07/12 08:08","price":748.38},{"date":"1397/07/12 09:08","price":748},{"date":"1397/07/12 10:08","price":746.88},{"date":"1397/07/12 11:08","price":747.38},{"date":"1397/07/12 13:08","price":746.13},{"date":"1397/07/12 14:08","price":746.63},{"date":"1397/07/12 15:08","price":746.88},{"date":"1397/07/12 16:08","price":745.5},{"date":"1397/07/12 17:08","price":745.63},{"date":"1397/07/12 18:08","price":745.5},{"date":"1397/07/12 19:08","price":742.38},{"date":"1397/07/12 20:08","price":738.63},{"date":"1397/07/12 21:08","price":738.38},{"date":"1397/07/12 22:08","price":736.13},{"date":"1397/07/12 23:08","price":737.63}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399