کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 21:30
قیمت افغانی امروز 11 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 21:30","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399