کمترین: 
83.28
بیشترین: 
83.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83.28
زمان: 
7/11 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 11 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 مهر 1397 , 83.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 18:08","price":83.28}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398