کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10.9
زمان: 
7/11 21:30
قیمت دینار عراق امروز 11 مهر 1397

قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 مهر 1397 , 10.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 14:50","price":11.7},{"date":"1397/07/11 18:00","price":10.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399