کمترین: 
185155
بیشترین: 
185559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185559.0
زمان: 
7/11 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 11 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 مهر 1397 , 185559.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 13:40","price":185155.0},{"date":"1397/07/11 16:40","price":185559.0}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399