کمترین: 
1746500
بیشترین: 
1755500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1746500
زمان: 
7/11 12:50
قیمت آبشده جهانی امروز 11 مهر 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1746500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:40","price":1755500},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1746500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399