کمترین: 
1570000
بیشترین: 
1755000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1746000
زمان: 
7/11 12:50
قیمت مثقال طلا امروز 11 مهر 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 11 مهر 1397 , 1746000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:20","price":1570000},{"date":"1397/07/11 12:40","price":1755000},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1746000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399