کمترین: 
2123000
بیشترین: 
2183000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2123000
زمان: 
7/11 17:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 مهر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 2123000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:18","price":2183000},{"date":"1397/07/11 14:12","price":2173000},{"date":"1397/07/11 14:18","price":2163000},{"date":"1397/07/11 14:30","price":2143000},{"date":"1397/07/11 14:36","price":2133000},{"date":"1397/07/11 17:48","price":2123000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399