کمترین: 
2120000
بیشترین: 
2180000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2120000
زمان: 
7/11 17:48
قیمت نیم سکه امروز 11 مهر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 مهر 1397 , 2120000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:18","price":2180000},{"date":"1397/07/11 14:12","price":2170000},{"date":"1397/07/11 14:18","price":2160000},{"date":"1397/07/11 14:30","price":2140000},{"date":"1397/07/11 14:36","price":2130000},{"date":"1397/07/11 17:48","price":2120000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399