کمترین: 
4136000
بیشترین: 
4186000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4136000
زمان: 
7/11 18:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 11 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 11 مهر 1397 , 4136000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:06","price":4180000},{"date":"1397/07/11 12:18","price":4186000},{"date":"1397/07/11 14:30","price":4156000},{"date":"1397/07/11 18:30","price":4136000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398