کمترین: 
4126000
بیشترین: 
4177000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4126000
زمان: 
7/11 18:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 4126000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:06","price":4166000},{"date":"1397/07/11 12:18","price":4176000},{"date":"1397/07/11 13:12","price":4177000},{"date":"1397/07/11 14:30","price":4151000},{"date":"1397/07/11 18:30","price":4126000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398