کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 مهر 1397

قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 3216 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":3145},{"date":"1397/07/11 12:00","price":3149},{"date":"1397/07/11 12:50","price":3200},{"date":"1397/07/11 13:00","price":3199},{"date":"1397/07/11 13:10","price":3160},{"date":"1397/07/11 13:30","price":3158},{"date":"1397/07/11 13:50","price":3108},{"date":"1397/07/11 14:10","price":3447},{"date":"1397/07/11 14:20","price":3446},{"date":"1397/07/11 14:30","price":3448},{"date":"1397/07/11 14:50","price":3447},{"date":"1397/07/11 15:00","price":3450},{"date":"1397/07/11 15:10","price":3448},{"date":"1397/07/11 15:20","price":3446},{"date":"1397/07/11 15:50","price":3448},{"date":"1397/07/11 16:00","price":3454},{"date":"1397/07/11 16:10","price":3451},{"date":"1397/07/11 16:20","price":3449},{"date":"1397/07/11 16:30","price":3447},{"date":"1397/07/11 16:50","price":3449},{"date":"1397/07/11 17:00","price":3446},{"date":"1397/07/11 17:10","price":3447},{"date":"1397/07/11 17:20","price":3444},{"date":"1397/07/11 17:30","price":3445},{"date":"1397/07/11 17:50","price":3450},{"date":"1397/07/11 18:00","price":3209},{"date":"1397/07/11 18:10","price":3207},{"date":"1397/07/11 18:20","price":3209},{"date":"1397/07/11 18:30","price":3210},{"date":"1397/07/11 18:50","price":3211},{"date":"1397/07/11 19:10","price":3216},{"date":"1397/07/11 19:20","price":3218},{"date":"1397/07/11 19:30","price":3216}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398