کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 مهر 1397

قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1698 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":1660},{"date":"1397/07/11 12:00","price":1662},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1689},{"date":"1397/07/11 13:10","price":1668},{"date":"1397/07/11 13:30","price":1667},{"date":"1397/07/11 13:50","price":1640},{"date":"1397/07/11 14:00","price":1641},{"date":"1397/07/11 14:10","price":1820},{"date":"1397/07/11 14:20","price":1819},{"date":"1397/07/11 14:30","price":1820},{"date":"1397/07/11 15:00","price":1822},{"date":"1397/07/11 15:10","price":1821},{"date":"1397/07/11 15:20","price":1820},{"date":"1397/07/11 15:50","price":1821},{"date":"1397/07/11 16:00","price":1824},{"date":"1397/07/11 16:10","price":1823},{"date":"1397/07/11 16:20","price":1821},{"date":"1397/07/11 16:30","price":1820},{"date":"1397/07/11 16:50","price":1821},{"date":"1397/07/11 17:00","price":1820},{"date":"1397/07/11 17:20","price":1818},{"date":"1397/07/11 17:30","price":1819},{"date":"1397/07/11 17:50","price":1822},{"date":"1397/07/11 18:00","price":1694},{"date":"1397/07/11 18:10","price":1693},{"date":"1397/07/11 18:20","price":1695},{"date":"1397/07/11 18:50","price":1696},{"date":"1397/07/11 19:00","price":1695},{"date":"1397/07/11 19:10","price":1698},{"date":"1397/07/11 19:20","price":1699},{"date":"1397/07/11 19:30","price":1698}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399