کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 مهر 1397

قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 مهر 1397 , 9667 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":9416},{"date":"1397/07/11 12:00","price":9487},{"date":"1397/07/11 12:50","price":9639},{"date":"1397/07/11 13:10","price":9522},{"date":"1397/07/11 13:20","price":9519},{"date":"1397/07/11 13:30","price":9514},{"date":"1397/07/11 13:50","price":9362},{"date":"1397/07/11 14:10","price":10385},{"date":"1397/07/11 14:20","price":10383},{"date":"1397/07/11 14:30","price":10387},{"date":"1397/07/11 14:50","price":10368},{"date":"1397/07/11 15:00","price":10375},{"date":"1397/07/11 15:10","price":10373},{"date":"1397/07/11 15:20","price":10366},{"date":"1397/07/11 15:30","price":10362},{"date":"1397/07/11 15:50","price":10371},{"date":"1397/07/11 16:00","price":10391},{"date":"1397/07/11 16:10","price":10380},{"date":"1397/07/11 16:20","price":10375},{"date":"1397/07/11 16:30","price":10372},{"date":"1397/07/11 16:50","price":10371},{"date":"1397/07/11 17:00","price":10366},{"date":"1397/07/11 17:10","price":10369},{"date":"1397/07/11 17:20","price":10359},{"date":"1397/07/11 17:30","price":10364},{"date":"1397/07/11 17:50","price":10379},{"date":"1397/07/11 18:00","price":9649},{"date":"1397/07/11 18:10","price":9641},{"date":"1397/07/11 18:20","price":9652},{"date":"1397/07/11 18:30","price":9655},{"date":"1397/07/11 18:50","price":9662},{"date":"1397/07/11 19:00","price":9659},{"date":"1397/07/11 19:10","price":9671},{"date":"1397/07/11 19:20","price":9678},{"date":"1397/07/11 19:30","price":9665},{"date":"1397/07/11 19:50","price":9667}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399