کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 11 مهر 1397

قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 مهر 1397 , 1475 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":1438},{"date":"1397/07/11 12:00","price":1448},{"date":"1397/07/11 12:10","price":1449},{"date":"1397/07/11 12:20","price":1448},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1472},{"date":"1397/07/11 13:10","price":1454},{"date":"1397/07/11 13:20","price":1453},{"date":"1397/07/11 13:50","price":1429},{"date":"1397/07/11 14:00","price":1430},{"date":"1397/07/11 14:10","price":1586},{"date":"1397/07/11 14:20","price":1585},{"date":"1397/07/11 14:30","price":1586},{"date":"1397/07/11 14:50","price":1588},{"date":"1397/07/11 15:00","price":1587},{"date":"1397/07/11 15:20","price":1586},{"date":"1397/07/11 15:30","price":1585},{"date":"1397/07/11 15:50","price":1588},{"date":"1397/07/11 16:00","price":1591},{"date":"1397/07/11 16:10","price":1586},{"date":"1397/07/11 16:20","price":1587},{"date":"1397/07/11 16:30","price":1586},{"date":"1397/07/11 17:00","price":1584},{"date":"1397/07/11 17:10","price":1585},{"date":"1397/07/11 17:30","price":1584},{"date":"1397/07/11 17:50","price":1586},{"date":"1397/07/11 18:00","price":1474},{"date":"1397/07/11 18:10","price":1471},{"date":"1397/07/11 18:20","price":1473},{"date":"1397/07/11 18:50","price":1472},{"date":"1397/07/11 19:00","price":1473},{"date":"1397/07/11 19:10","price":1476},{"date":"1397/07/11 19:20","price":1475}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399