کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت دلار استرالیا امروز 11 مهر 1397

قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 مهر 1397 , 9502 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":9290},{"date":"1397/07/11 12:00","price":9300},{"date":"1397/07/11 12:10","price":9360},{"date":"1397/07/11 12:20","price":9300},{"date":"1397/07/11 12:30","price":9360},{"date":"1397/07/11 12:50","price":9509},{"date":"1397/07/11 13:10","price":9393},{"date":"1397/07/11 13:20","price":9391},{"date":"1397/07/11 13:30","price":9386},{"date":"1397/07/11 13:50","price":9236},{"date":"1397/07/11 14:10","price":10245},{"date":"1397/07/11 14:20","price":10243},{"date":"1397/07/11 14:30","price":10247},{"date":"1397/07/11 14:50","price":10210},{"date":"1397/07/11 15:00","price":10205},{"date":"1397/07/11 15:10","price":10208},{"date":"1397/07/11 15:20","price":10198},{"date":"1397/07/11 15:30","price":10200},{"date":"1397/07/11 15:50","price":10205},{"date":"1397/07/11 16:00","price":10225},{"date":"1397/07/11 16:10","price":10209},{"date":"1397/07/11 16:20","price":10204},{"date":"1397/07/11 16:30","price":10202},{"date":"1397/07/11 16:50","price":10203},{"date":"1397/07/11 17:00","price":10196},{"date":"1397/07/11 17:10","price":10200},{"date":"1397/07/11 17:20","price":10193},{"date":"1397/07/11 17:50","price":10205},{"date":"1397/07/11 18:00","price":9489},{"date":"1397/07/11 18:10","price":9483},{"date":"1397/07/11 18:20","price":9498},{"date":"1397/07/11 18:30","price":9495},{"date":"1397/07/11 18:50","price":9503},{"date":"1397/07/11 19:00","price":9499},{"date":"1397/07/11 19:10","price":9510},{"date":"1397/07/11 19:20","price":9511},{"date":"1397/07/11 19:30","price":9502}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399