کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1938
زمان: 
7/11 19:30
قیمت یوان چین امروز 11 مهر 1397

قیمت یوان چیندر تاریخ 11 مهر 1397 , 1938 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":1894},{"date":"1397/07/11 12:00","price":1897},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1927},{"date":"1397/07/11 13:10","price":1904},{"date":"1397/07/11 13:20","price":1903},{"date":"1397/07/11 13:30","price":1902},{"date":"1397/07/11 13:50","price":1872},{"date":"1397/07/11 14:10","price":2076},{"date":"1397/07/11 14:30","price":2077},{"date":"1397/07/11 15:00","price":2079},{"date":"1397/07/11 15:10","price":2078},{"date":"1397/07/11 15:20","price":2077},{"date":"1397/07/11 15:30","price":2076},{"date":"1397/07/11 15:50","price":2078},{"date":"1397/07/11 16:00","price":2081},{"date":"1397/07/11 16:10","price":2080},{"date":"1397/07/11 16:20","price":2078},{"date":"1397/07/11 16:30","price":2077},{"date":"1397/07/11 16:50","price":2078},{"date":"1397/07/11 17:00","price":2076},{"date":"1397/07/11 17:10","price":2077},{"date":"1397/07/11 17:20","price":2075},{"date":"1397/07/11 17:30","price":2076},{"date":"1397/07/11 17:50","price":2079},{"date":"1397/07/11 18:00","price":1933},{"date":"1397/07/11 18:10","price":1932},{"date":"1397/07/11 18:20","price":1934},{"date":"1397/07/11 18:50","price":1935},{"date":"1397/07/11 19:10","price":1938},{"date":"1397/07/11 19:20","price":1939},{"date":"1397/07/11 19:30","price":1938}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399