کمترین: 
2474.9
بیشترین: 
2474.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2474.9
زمان: 
7/11 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 11 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 مهر 1397 , 2474.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":2474.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398