کمترین: 
64.1
بیشترین: 
64.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.1
زمان: 
7/11 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 11 مهر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 مهر 1397 , 64.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":64.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398