کمترین: 
12981.7
بیشترین: 
12981.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12981.7
زمان: 
7/11 09:10
قیمت بات تایلند امروز 11 مهر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 مهر 1397 , 12981.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":12981.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398