کمترین: 
3057.2
بیشترین: 
3057.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3057.2
زمان: 
7/11 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 مهر 1397 , 3057.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":3057.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398