کمترین: 
351.4
بیشترین: 
351.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.4
زمان: 
7/11 09:10
قیمت دینار عراق امروز 11 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 مهر 1397 , 351.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":351.4}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399