کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
7/11 09:10
قیمت ریال عمان امروز 11 مهر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 مهر 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399