کمترین: 
13820.7
بیشترین: 
13820.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13820.7
زمان: 
7/11 09:10
قیمت دینار کویت امروز 11 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 مهر 1397 , 13820.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":13820.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399