کمترین: 
514.6
بیشترین: 
514.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
514.6
زمان: 
7/11 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 11 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 مهر 1397 , 514.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":514.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399