کمترین: 
466.8
بیشترین: 
466.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
466.8
زمان: 
7/11 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 11 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 مهر 1397 , 466.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":466.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398