کمترین: 
55.6
بیشترین: 
55.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.6
زمان: 
7/11 09:10
قیمت افغانی امروز 11 مهر 1397

قیمت افغانیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 55.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":55.6}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399