کمترین: 
3695.2
بیشترین: 
3695.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3695.2
زمان: 
7/11 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 11 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 مهر 1397 , 3695.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":3695.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398