کمترین: 
699.6
بیشترین: 
699.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699.6
زمان: 
7/11 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 11 مهر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 مهر 1397 , 699.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":699.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399