کمترین: 
5456.9
بیشترین: 
5456.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5456.9
زمان: 
7/11 09:10
قیمت پوند امروز 11 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 11 مهر 1397 , 5456.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":5456.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399