کمترین: 
4862.8
بیشترین: 
4862.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4862.8
زمان: 
7/11 09:10
قیمت یورو امروز 11 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 11 مهر 1397 , 4862.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":4862.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398