کمترین: 
20.6
بیشترین: 
21.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.14
زمان: 
7/11 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 11 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 11 مهر 1397 , 21.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 05:08","price":20.98},{"date":"1397/07/11 11:08","price":20.6},{"date":"1397/07/11 13:08","price":20.85},{"date":"1397/07/11 14:08","price":21.09},{"date":"1397/07/11 15:08","price":21.05},{"date":"1397/07/11 16:08","price":21.09},{"date":"1397/07/11 17:08","price":21.03},{"date":"1397/07/11 18:08","price":20.9},{"date":"1397/07/11 19:08","price":21.15},{"date":"1397/07/11 20:08","price":21.14}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399