کمترین: 
6430.7
بیشترین: 
6559.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6495.3
زمان: 
7/11 23:00
قیمت بیت کوین امروز 11 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 مهر 1397 , 6495.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 02:00","price":6559.3},{"date":"1397/07/11 05:00","price":6528.9},{"date":"1397/07/11 08:00","price":6430.7},{"date":"1397/07/11 11:00","price":6475.1},{"date":"1397/07/11 14:00","price":6465.6},{"date":"1397/07/11 17:00","price":6493.3},{"date":"1397/07/11 20:00","price":6527.4},{"date":"1397/07/11 23:00","price":6495.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398