کمترین: 
1203.07
بیشترین: 
1207.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1203.78
زمان: 
7/11 11:00
قیمت اونس طلا امروز 11 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 11 مهر 1397 , 1203.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 02:00","price":1203.07},{"date":"1397/07/11 02:30","price":1204.57},{"date":"1397/07/11 05:00","price":1207.33},{"date":"1397/07/11 05:30","price":1205.96},{"date":"1397/07/11 08:00","price":1207.72},{"date":"1397/07/11 08:30","price":1206.64},{"date":"1397/07/11 11:00","price":1203.78}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399