پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1611900
بیشترین: 
1787300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1661800
زمان: 
7/11 19:25
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 11 مهر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1661800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:00","price":1630800},{"date":"1397/07/11 00:10","price":1630900},{"date":"1397/07/11 00:20","price":1630700},{"date":"1397/07/11 00:30","price":1630800},{"date":"1397/07/11 00:40","price":1630700},{"date":"1397/07/11 00:45","price":1630800},{"date":"1397/07/11 01:35","price":1630600},{"date":"1397/07/11 02:05","price":1630700},{"date":"1397/07/11 02:10","price":1630500},{"date":"1397/07/11 02:15","price":1630600},{"date":"1397/07/11 02:20","price":1630500},{"date":"1397/07/11 02:40","price":1630600},{"date":"1397/07/11 02:50","price":1630500},{"date":"1397/07/11 02:55","price":1630600},{"date":"1397/07/11 03:05","price":1630500},{"date":"1397/07/11 03:20","price":1630600},{"date":"1397/07/11 03:25","price":1630500},{"date":"1397/07/11 03:40","price":1630300},{"date":"1397/07/11 03:50","price":1630100},{"date":"1397/07/11 04:00","price":1630200},{"date":"1397/07/11 04:10","price":1630100},{"date":"1397/07/11 04:25","price":1630200},{"date":"1397/07/11 04:40","price":1630300},{"date":"1397/07/11 04:50","price":1630200},{"date":"1397/07/11 05:00","price":1630300},{"date":"1397/07/11 05:20","price":1630200},{"date":"1397/07/11 05:25","price":1630300},{"date":"1397/07/11 05:30","price":1630200},{"date":"1397/07/11 05:35","price":1630300},{"date":"1397/07/11 05:40","price":1630200},{"date":"1397/07/11 05:45","price":1630100},{"date":"1397/07/11 05:50","price":1630000},{"date":"1397/07/11 05:55","price":1630200},{"date":"1397/07/11 06:00","price":1630000},{"date":"1397/07/11 06:05","price":1630200},{"date":"1397/07/11 06:10","price":1630000},{"date":"1397/07/11 06:20","price":1630200},{"date":"1397/07/11 06:35","price":1630100},{"date":"1397/07/11 06:50","price":1630000},{"date":"1397/07/11 06:55","price":1630100},{"date":"1397/07/11 07:10","price":1630000},{"date":"1397/07/11 07:30","price":1630100},{"date":"1397/07/11 07:40","price":1630200},{"date":"1397/07/11 07:45","price":1630000},{"date":"1397/07/11 07:50","price":1630200},{"date":"1397/07/11 08:25","price":1630300},{"date":"1397/07/11 08:30","price":1630400},{"date":"1397/07/11 08:40","price":1630300},{"date":"1397/07/11 09:10","price":1629900},{"date":"1397/07/11 09:15","price":1630300},{"date":"1397/07/11 09:20","price":1630400},{"date":"1397/07/11 09:25","price":1630300},{"date":"1397/07/11 10:50","price":1630500},{"date":"1397/07/11 10:55","price":1630600},{"date":"1397/07/11 11:25","price":1630500},{"date":"1397/07/11 11:50","price":1620500},{"date":"1397/07/11 12:10","price":1631100},{"date":"1397/07/11 12:20","price":1630800},{"date":"1397/07/11 12:40","price":1657600},{"date":"1397/07/11 12:55","price":1657800},{"date":"1397/07/11 13:00","price":1637100},{"date":"1397/07/11 13:05","price":1637000},{"date":"1397/07/11 13:15","price":1636800},{"date":"1397/07/11 13:25","price":1636900},{"date":"1397/07/11 13:40","price":1612000},{"date":"1397/07/11 13:45","price":1611900},{"date":"1397/07/11 13:50","price":1612000},{"date":"1397/07/11 13:55","price":1611900},{"date":"1397/07/11 14:00","price":1786900},{"date":"1397/07/11 14:20","price":1787000},{"date":"1397/07/11 14:55","price":1786900},{"date":"1397/07/11 15:00","price":1786800},{"date":"1397/07/11 15:05","price":1786900},{"date":"1397/07/11 15:25","price":1787000},{"date":"1397/07/11 15:50","price":1786900},{"date":"1397/07/11 15:55","price":1787000},{"date":"1397/07/11 16:00","price":1786900},{"date":"1397/07/11 16:05","price":1787200},{"date":"1397/07/11 16:10","price":1787000},{"date":"1397/07/11 16:20","price":1787100},{"date":"1397/07/11 16:40","price":1787300},{"date":"1397/07/11 16:50","price":1787000},{"date":"1397/07/11 16:55","price":1787100},{"date":"1397/07/11 17:00","price":1787000},{"date":"1397/07/11 17:05","price":1786900},{"date":"1397/07/11 17:15","price":1786800},{"date":"1397/07/11 17:20","price":1787000},{"date":"1397/07/11 17:25","price":1787200},{"date":"1397/07/11 17:30","price":1786900},{"date":"1397/07/11 17:40","price":1786800},{"date":"1397/07/11 17:50","price":1661400},{"date":"1397/07/11 17:55","price":1661200},{"date":"1397/07/11 18:05","price":1661300},{"date":"1397/07/11 18:15","price":1661500},{"date":"1397/07/11 18:25","price":1661700},{"date":"1397/07/11 18:30","price":1661300},{"date":"1397/07/11 18:40","price":1661600},{"date":"1397/07/11 18:45","price":1661400},{"date":"1397/07/11 18:50","price":1661100},{"date":"1397/07/11 18:55","price":1661600},{"date":"1397/07/11 19:05","price":1661500},{"date":"1397/07/11 19:10","price":1661800},{"date":"1397/07/11 19:15","price":1661700},{"date":"1397/07/11 19:25","price":1661800}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398