پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1618200
بیشترین: 
1793600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1668100
زمان: 
7/11 19:25
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 11 مهر 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1668100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:00","price":1637100},{"date":"1397/07/11 00:05","price":1637000},{"date":"1397/07/11 00:10","price":1637200},{"date":"1397/07/11 00:20","price":1637000},{"date":"1397/07/11 00:30","price":1637100},{"date":"1397/07/11 00:40","price":1637000},{"date":"1397/07/11 00:45","price":1637100},{"date":"1397/07/11 01:35","price":1636900},{"date":"1397/07/11 01:45","price":1636800},{"date":"1397/07/11 01:50","price":1636900},{"date":"1397/07/11 02:10","price":1636800},{"date":"1397/07/11 02:40","price":1636900},{"date":"1397/07/11 02:50","price":1636800},{"date":"1397/07/11 02:55","price":1636900},{"date":"1397/07/11 03:05","price":1636800},{"date":"1397/07/11 03:20","price":1636900},{"date":"1397/07/11 03:25","price":1636800},{"date":"1397/07/11 03:40","price":1636600},{"date":"1397/07/11 03:50","price":1636400},{"date":"1397/07/11 04:00","price":1636500},{"date":"1397/07/11 04:10","price":1636400},{"date":"1397/07/11 04:20","price":1636500},{"date":"1397/07/11 04:40","price":1636600},{"date":"1397/07/11 04:50","price":1636500},{"date":"1397/07/11 05:00","price":1636600},{"date":"1397/07/11 05:20","price":1636500},{"date":"1397/07/11 05:25","price":1636600},{"date":"1397/07/11 05:30","price":1636500},{"date":"1397/07/11 05:35","price":1636600},{"date":"1397/07/11 05:40","price":1636500},{"date":"1397/07/11 05:45","price":1636400},{"date":"1397/07/11 05:50","price":1636300},{"date":"1397/07/11 05:55","price":1636500},{"date":"1397/07/11 06:00","price":1636300},{"date":"1397/07/11 06:05","price":1636500},{"date":"1397/07/11 06:10","price":1636300},{"date":"1397/07/11 06:20","price":1636500},{"date":"1397/07/11 06:35","price":1636400},{"date":"1397/07/11 06:50","price":1636300},{"date":"1397/07/11 06:55","price":1636400},{"date":"1397/07/11 07:10","price":1636300},{"date":"1397/07/11 07:30","price":1636400},{"date":"1397/07/11 07:40","price":1636500},{"date":"1397/07/11 07:45","price":1636300},{"date":"1397/07/11 07:50","price":1636500},{"date":"1397/07/11 08:25","price":1636600},{"date":"1397/07/11 08:30","price":1636700},{"date":"1397/07/11 08:40","price":1636600},{"date":"1397/07/11 09:10","price":1636200},{"date":"1397/07/11 09:15","price":1636600},{"date":"1397/07/11 10:50","price":1636800},{"date":"1397/07/11 10:55","price":1636900},{"date":"1397/07/11 11:25","price":1636800},{"date":"1397/07/11 11:50","price":1626800},{"date":"1397/07/11 12:10","price":1637400},{"date":"1397/07/11 12:20","price":1637200},{"date":"1397/07/11 12:40","price":1663900},{"date":"1397/07/11 12:55","price":1664000},{"date":"1397/07/11 13:00","price":1643400},{"date":"1397/07/11 13:05","price":1643300},{"date":"1397/07/11 13:15","price":1643100},{"date":"1397/07/11 13:25","price":1643200},{"date":"1397/07/11 13:40","price":1618300},{"date":"1397/07/11 13:45","price":1618200},{"date":"1397/07/11 14:00","price":1793200},{"date":"1397/07/11 14:20","price":1793300},{"date":"1397/07/11 14:55","price":1793200},{"date":"1397/07/11 15:00","price":1793100},{"date":"1397/07/11 15:05","price":1793200},{"date":"1397/07/11 15:20","price":1793100},{"date":"1397/07/11 15:25","price":1793300},{"date":"1397/07/11 15:50","price":1793100},{"date":"1397/07/11 15:55","price":1793300},{"date":"1397/07/11 16:00","price":1793200},{"date":"1397/07/11 16:05","price":1793400},{"date":"1397/07/11 16:10","price":1793300},{"date":"1397/07/11 16:20","price":1793400},{"date":"1397/07/11 16:40","price":1793600},{"date":"1397/07/11 16:50","price":1793300},{"date":"1397/07/11 16:55","price":1793400},{"date":"1397/07/11 17:00","price":1793300},{"date":"1397/07/11 17:05","price":1793200},{"date":"1397/07/11 17:15","price":1793100},{"date":"1397/07/11 17:20","price":1793300},{"date":"1397/07/11 17:25","price":1793500},{"date":"1397/07/11 17:30","price":1793200},{"date":"1397/07/11 17:40","price":1793000},{"date":"1397/07/11 17:50","price":1667700},{"date":"1397/07/11 17:55","price":1667400},{"date":"1397/07/11 18:00","price":1667500},{"date":"1397/07/11 18:05","price":1667600},{"date":"1397/07/11 18:15","price":1667700},{"date":"1397/07/11 18:25","price":1668000},{"date":"1397/07/11 18:30","price":1667600},{"date":"1397/07/11 18:40","price":1667800},{"date":"1397/07/11 18:45","price":1667700},{"date":"1397/07/11 18:50","price":1667400},{"date":"1397/07/11 18:55","price":1667800},{"date":"1397/07/11 19:00","price":1667900},{"date":"1397/07/11 19:05","price":1667800},{"date":"1397/07/11 19:10","price":1668100},{"date":"1397/07/11 19:15","price":1667900},{"date":"1397/07/11 19:25","price":1668100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398