کمترین: 
1570500
بیشترین: 
1570500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1570500
زمان: 
7/10 20:20
قیمت آبشده جهانی امروز 10 مهر 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1570500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 20:20","price":1570500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398