کمترین: 
1570000
بیشترین: 
1570000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1570000
زمان: 
7/10 20:20
قیمت آبشده نقدی امروز 10 مهر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1570000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 20:20","price":1570000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399