کمترین: 
1566000
بیشترین: 
1566000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1566000
زمان: 
7/10 20:20
قیمت مثقال طلا امروز 10 مهر 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 10 مهر 1397 , 1566000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 20:20","price":1566000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399