کمترین: 
483270
بیشترین: 
483270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483270
زمان: 
7/10 20:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 10 مهر 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 10 مهر 1397 , 483270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 20:20","price":483270}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398