کمترین: 
20.93
بیشترین: 
21.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.93
زمان: 
7/10 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 10 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 مهر 1397 , 20.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 14:08","price":21.53},{"date":"1397/07/10 18:08","price":21.19},{"date":"1397/07/10 19:08","price":20.95},{"date":"1397/07/10 21:08","price":20.93}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399