کمترین: 
2150000
بیشترین: 
2253000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2150000
زمان: 
7/10 20:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 10 مهر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 2150000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:36","price":2253000},{"date":"1397/07/10 13:36","price":2183000},{"date":"1397/07/10 14:30","price":2173000},{"date":"1397/07/10 15:30","price":2153000},{"date":"1397/07/10 20:12","price":2150000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399