کمترین: 
2147000
بیشترین: 
2250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2147000
زمان: 
7/10 20:12
قیمت نیم سکه امروز 10 مهر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 مهر 1397 , 2147000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:36","price":2250000},{"date":"1397/07/10 13:36","price":2180000},{"date":"1397/07/10 14:30","price":2170000},{"date":"1397/07/10 15:30","price":2150000},{"date":"1397/07/10 20:12","price":2147000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399