کمترین: 
375
بیشترین: 
421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
384
زمان: 
7/10 20:30
قیمت بات تایلند امروز 10 مهر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 مهر 1397 , 384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":421},{"date":"1397/07/10 13:50","price":375},{"date":"1397/07/10 14:10","price":376},{"date":"1397/07/10 15:10","price":391},{"date":"1397/07/10 16:20","price":390},{"date":"1397/07/10 16:50","price":388},{"date":"1397/07/10 17:10","price":387},{"date":"1397/07/10 17:50","price":386},{"date":"1397/07/10 18:50","price":385},{"date":"1397/07/10 19:20","price":387},{"date":"1397/07/10 19:50","price":386},{"date":"1397/07/10 20:30","price":384}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399