کمترین: 
2934
بیشترین: 
3293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3025
زمان: 
7/10 20:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 مهر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 3025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":3293},{"date":"1397/07/10 13:50","price":2934},{"date":"1397/07/10 14:10","price":2937},{"date":"1397/07/10 15:10","price":3056},{"date":"1397/07/10 15:50","price":3054},{"date":"1397/07/10 16:00","price":3057},{"date":"1397/07/10 16:20","price":3053},{"date":"1397/07/10 16:30","price":3052},{"date":"1397/07/10 16:50","price":3037},{"date":"1397/07/10 17:00","price":3032},{"date":"1397/07/10 17:10","price":3028},{"date":"1397/07/10 17:30","price":3034},{"date":"1397/07/10 17:50","price":3026},{"date":"1397/07/10 18:10","price":3024},{"date":"1397/07/10 18:50","price":3019},{"date":"1397/07/10 19:10","price":3018},{"date":"1397/07/10 19:20","price":3022},{"date":"1397/07/10 19:50","price":3027},{"date":"1397/07/10 20:30","price":3025}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398