کمترین: 
1550
بیشترین: 
1741
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1595
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":1741},{"date":"1397/07/10 13:50","price":1550},{"date":"1397/07/10 14:10","price":1553},{"date":"1397/07/10 15:10","price":1615},{"date":"1397/07/10 15:50","price":1614},{"date":"1397/07/10 16:00","price":1615},{"date":"1397/07/10 16:20","price":1614},{"date":"1397/07/10 16:30","price":1613},{"date":"1397/07/10 16:50","price":1605},{"date":"1397/07/10 17:00","price":1603},{"date":"1397/07/10 17:10","price":1600},{"date":"1397/07/10 17:30","price":1601},{"date":"1397/07/10 17:50","price":1597},{"date":"1397/07/10 18:10","price":1596},{"date":"1397/07/10 18:20","price":1595},{"date":"1397/07/10 18:50","price":1593},{"date":"1397/07/10 19:10","price":1592},{"date":"1397/07/10 19:20","price":1594},{"date":"1397/07/10 19:50","price":1597},{"date":"1397/07/10 20:30","price":1595}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398