کمترین: 
8841
بیشترین: 
9925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9107
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 مهر 1397 , 9107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":9925},{"date":"1397/07/10 13:50","price":8841},{"date":"1397/07/10 14:10","price":8856},{"date":"1397/07/10 15:10","price":9211},{"date":"1397/07/10 15:50","price":9205},{"date":"1397/07/10 16:00","price":9211},{"date":"1397/07/10 16:20","price":9200},{"date":"1397/07/10 16:30","price":9197},{"date":"1397/07/10 16:50","price":9152},{"date":"1397/07/10 17:00","price":9139},{"date":"1397/07/10 17:10","price":9126},{"date":"1397/07/10 17:20","price":9125},{"date":"1397/07/10 17:30","price":9126},{"date":"1397/07/10 17:50","price":9104},{"date":"1397/07/10 18:10","price":9099},{"date":"1397/07/10 18:20","price":9095},{"date":"1397/07/10 18:30","price":9096},{"date":"1397/07/10 18:50","price":9087},{"date":"1397/07/10 19:00","price":9090},{"date":"1397/07/10 19:10","price":9086},{"date":"1397/07/10 19:20","price":9096},{"date":"1397/07/10 19:50","price":9108},{"date":"1397/07/10 20:30","price":9107}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398