کمترین: 
1486
بیشترین: 
1668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1531
زمان: 
7/10 19:50
قیمت کرون نروژ امروز 10 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":1668},{"date":"1397/07/10 13:50","price":1486},{"date":"1397/07/10 14:10","price":1489},{"date":"1397/07/10 15:10","price":1548},{"date":"1397/07/10 15:50","price":1547},{"date":"1397/07/10 16:00","price":1548},{"date":"1397/07/10 16:20","price":1546},{"date":"1397/07/10 16:50","price":1538},{"date":"1397/07/10 17:00","price":1536},{"date":"1397/07/10 17:10","price":1534},{"date":"1397/07/10 17:30","price":1532},{"date":"1397/07/10 17:50","price":1529},{"date":"1397/07/10 18:10","price":1528},{"date":"1397/07/10 19:20","price":1530},{"date":"1397/07/10 19:50","price":1531}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399