کمترین: 
1880
بیشترین: 
2110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1928
زمان: 
7/10 20:30
قیمت کرون دانمارک امروز 10 مهر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1928 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":2110},{"date":"1397/07/10 13:50","price":1880},{"date":"1397/07/10 14:10","price":1882},{"date":"1397/07/10 15:10","price":1958},{"date":"1397/07/10 15:50","price":1957},{"date":"1397/07/10 16:00","price":1959},{"date":"1397/07/10 16:20","price":1956},{"date":"1397/07/10 16:50","price":1946},{"date":"1397/07/10 17:00","price":1943},{"date":"1397/07/10 17:10","price":1941},{"date":"1397/07/10 17:20","price":1940},{"date":"1397/07/10 17:30","price":1939},{"date":"1397/07/10 17:50","price":1935},{"date":"1397/07/10 18:10","price":1934},{"date":"1397/07/10 18:20","price":1933},{"date":"1397/07/10 18:30","price":1934},{"date":"1397/07/10 19:10","price":1935},{"date":"1397/07/10 19:20","price":1936},{"date":"1397/07/10 19:50","price":1939},{"date":"1397/07/10 20:30","price":1928}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399